Uitzet Alert

Nieuw initiatief

Er is een nieuw initiatief gestart waarbij je je kan aanmelden voor een sms-waarschuwing elke keer als er een kind wordt uitgezet, een uitzet alert.  Je kan je via https://goeieactie.nu aanmelden voor de sms-waarschuwing. Dit initiatief is gestart sinds duidelijk is geworden dat het nieuwe kabinet geen aandacht zal schenken aan het Kinderpardon, ondanks de betrokkenheid van de Christen Unie die in februari 2017 nog een motie er doorheen hebben gedrukt om het Kinderpardon te versoepelen.

Bewustwording

Dit initiatief speelt erg in op nationalistische sentimenten waar wij niet achter staan, maar we zijn wel blij met elke vorm van aandacht voor de opsluiting en uitzetting van kinderen. We hopen dat het bijdraagt aan de bewustwording van de hoeveelheid kinderen die door de Nederlandse overheid, Immigratie en Naturalisatie Dienst en Dienst Terugkeer en Vertrek worden uitgezet. Daarnaast laat het duidelijk zien hoe slecht het Kinderpardon functioneert.