Aanpassen leeftijdsgrens van het Kinderpardon

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 1 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er vreemdelingen zijn die te jong werden bevonden om in aanmerking te komen voor het generaal pardon en te oud voor het kinderpardon;

overwegende dat zonder aanpassing van het huidige kinderpardon de regeling geen oplossing biedt voor deze groep;

verzoekt de regering, de leeftijdsgrens in de Regeling langdurig verblijvende kinderen dusdanig aan te passen dat er een volledige overlap bestaat tussen het kinderpardon en het generaal pardon,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Voortman

Voordewind

Stemuitslag

Motie verworpen

01062015leeftijdgrenskinderpardonaanpassen-stemuitslag