Alle kinderen die vijf jaar in Nederland zijn krijgen Kinderpardon

Voorgesteld 28 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 92% van de aanvragen in het kader van de definitieve Regeling langdurig verblijvende kinderen is afgewezen;

overwegende dat hierdoor nog steeds een grote groep in Nederland gewortelde kinderen overblijft waar geen oplossing voor is gevonden, met alle gevolgen van dien,

verzoekt de regering, de Regeling langdurig verblijvende kinderen zodanig te herzien dat alle in Nederland gewortelde kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven, ooit een verzoek tot bescherming gedaan hebben bij de overheid en niet met onbekende bestemming zijn vertrokken, hieronder komen te vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Gesthuizen

Sjoerdsma

Voordewind

Kuzu

Thieme

Stemuitslag

Motie verworpen

28062016herbeoordelenkinderpardon-stemuitslag