Gemeentelijke toezicht ook mee laten tellen voor ‘overheid’toezicht

Voorgesteld 21 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ongeveer 300 gewortelde kinderen onder het kinderpardon zijn afgewezen op het rijkstoezichtvereiste;

overwegende dat de peildatum voor het toezicht vanaf 27 juli 2010 er geen rekening mee houdt dat voor die tijd in gemeenten al uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen opgevangen werden die volgens toenmalig minister Leers niet welkom waren in de gezinslocaties;

verzoekt de regering, verklaringen van gemeenten mee te laten wegen bij het vaststellen van het toezichtvereiste in de aanvragen/beroepzaken/discretionaire verzoeken onder de Regeling langdurig in Nederland verblijvende kinderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Schouw

Gesthuizen

Stemuitslag

Motie verworpen

29102012overgangsregelingkinderpardonzonder-stemuitslag