Meewerkcriterium vervangen door tegenwerkcriterium

Voorgesteld 28 juni 2016

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de overgrote meerderheid van de afgewezen aanvragen voor de Regeling langdurig verblijvende kinderen is afgewezen op grond van het meewerkcriterium;

overwegende dat in veel gevallen niet actief is tegengewerkt en dit wordt opgevat als niet voldoende te hebben meegewerkt;

van mening dat in de afweging of gewortelde kinderen in Nederland mogen blijven alleen het actieve tegenwerken een reden tot afwijzing mag zijn in tegenstelling tot een eis van actief meewerken; verzoekt de regering,

in de gehele Regeling langdurig verblijvende kinderen het meewerkcriterium te vervangen door een tegenwerkcri-terium en vervolgens ambtshalve de aanvragen die op grond van dit criterium zijn afgewezen, opnieuw te beoordelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Voortman

Stemuitslag

Motie verworpen

28062016herbeoordelenkinderpardon-stemuitslag