Monitoren van personen uitgezet naar risicogebieden

Voorgesteld 8 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nederlandse Staat een mate van verantwoordelijkheid heeft voor vreemdelingen die hij uitzet naar risicogebieden;

overwegende dat in Nederland achterblijvende familieleden van uitgezette vreemdelingen het recht hebben om geïnformeerd te worden over het welzijn van hun familielid in het land waarnaartoe is uitgezet;

verzoekt de regering, het welzijn van vreemdelingen die zijn uitgezet naar risicogebieden te monitoren en hierover terug te koppelen naar eventueel in Nederland achtergebleven familieleden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Gesthuizen

Stemuitslag

Motie verworpen

01062015leeftijdgrenskinderpardonaanpassen-stemuitslag