Motie uitzetten gezinnen door maatschappelijk werkers

Voorgesteld 21 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen met regelmaat onder begeleiding van meerdere politieagenten vroeg in de ochtend van hun bed worden gelicht om in detentie te worden genomen voor uitzetting en dat daar soms dwangmiddelen aan te pas komen;

overwegende dat dit voor minderjarige kinderen in het bijzonder traumatiserend werkt;

verzoekt de regering, mogelijkheden te inventariseren waarbij gezinnen met minderjarige kinderen bijvoorbeeld door maatschappelijk werkers – in samenwerking met de politie – worden begeleid bij uitzetting, en de Kamer hierover zo snel mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Stemuitslag

Motie verworpen

29102012overgangsregelingkinderpardonzonder-stemuitslag