Na tien jaar moeten F1’ers een verblijfsvergunning krijgen

Voorgesteld 8 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vreemdelingen, de zogenaamde 1F’ers, na tien jaar in aanmerking kunnen komen voor een rechtmatige verblijfsstatus wanneer er sprake is van een bijzondere omstandigheid, maar dat deze mogelijkheid in de praktijk vrijwel niet wordt toegepast;

verzoekt de regering, de zogenaamde 1F’ers te voorzien van een verblijfsstatus wanneer het Openbaar Ministerie na tien jaar niet is gelukt om tot een veroordeling te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Gesthuizen

Voortman

Stemuitslag

Motie verworpen

08042015natienjaarverblijfsstatus-f1-stemuitslag