Nieuw meetbaar kader voor meewerkcriterium

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 1 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 98% van de aanvragen in het kader van de definitieve regeling van het kinderpardon is afgewezen op basis van de hierin opgenomen contra-indicatie dat de aanvrager niet heeft meegewerkt aan een vertrekplicht;

overwegende dat dit criterium op dit moment niet objectief, meetbaar of kenbaar gemotiveerd wordt en dusdanig strikt wordt gehanteerd dat dit meewerkcriterium de definitieve regeling in wezen luchtledig maakt;

verzoekt de regering, te komen tot een objectief, meetbaar kader voor de toepassing van het meewerkcriterium bij het beoordelen van aanvragen in het kader van de definitieve regeling van de Regeling langdurig verblijvende kinderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Voortman

Voordewind

Stemuitslag

Motie verworpen

29102012overgangsregelingkinderpardonzonder-stemuitslag