Opheldering Staatssecretaris Dijkhoff

Den Haag, 1 juni 2015

In deze brief ga ik in op twee toezeggingen die betrekking hebben op de overgangsregeling langdurig verblijvende kinderen (hierna: de regeling). De toezeggingen zijn gedaan in de AO’s Vreemdelingen-en Asielbeleid van 4 juni 2014 (Kamerstuk 19 637, nr. 1874) en 4 februari 2015 (Kamerstuk 19 637, nr. 1955). Ten eerste geef ik inzicht in de leeftijden van de personen die zijn afgewezen op het leeftijdsvereiste. Vervolgens geef ik weer hoe het staat met de terugkeer van afvallers van de regeling. Alle cijfers in deze brief zijn afgerond op vijftallen.

Leeftijden afvallers leeftijdsvereiste

Eén van de voorwaarden van de regeling is dat de aanvrager op de peildatum van 29 oktober 2012 jonger was dan 21 jaar. De tabel hieronder geeft weer hoeveel hoofdpersonen in eerste aanleg zijn afgewezen op de afwijzingsgrond «te oud».

Dit betreft zo’n 140 hoofdpersonen1.

Leeftijd Aantal afwijzingen enkel op «te oud» Naast leeftijd ook andere afwijzingsgronden
21–25 35 60
26–30 10 30
>30 5 0

Terugkeer afvallers regeling

De IND stelt overdrachtsdossiers op voor de personen die niet in aanmerking komen voor de regeling en draagt deze personen over aan de DT&V. Tussen 1 februari 2013 – de startdatum van de regeling – en 1 april 2015 zijn circa 30 personen uit Nederland vertrokken.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,K.H.D.M. Dijkhoff