Overgangsregeling Kinderpardon zonder harde leeftijdsgrens van 21 jaar

Voorgesteld 29 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat indien er een harde leeftijdgrens van 21 jaar wordt gehanteerd veel kinderen die inmiddels ouder zijn dan 21 jaar (de «oude gevallen»), maar wel aan de overige eisen van de regeling zouden voldoen, er nu niet voor in aanmerking komen;

verzoekt de regering, bij het vormgeven van de overgangsregeling voor een kinderpardon geen leeftijdsgrens van 21 jaar te hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Gesthuizen

Van Tongeren

Schouw

Stemuitslag

Motie verworpen

29102012overgangsregelingkinderpardonzonder-stemuitslag