Geen kind aan de kant!

Het vluchtelingendebat doet veel stof opwaaien. De meeste aandacht gaat uit naar vluchtelingen die nieuw in Nederland aankomen. Maar het lijden van vluchtelingenkinderen die al langere tijd hier zijn, voltrekt zich onzichtbaar en in stilte. Geen Kind aan de Kant zet zich juist in voor deze kinderen. 

Rechten van het Kind

Nederland tekende in 1995 het VN-Kinderrechtenverdrag. Maar met de behandeling van vluchtelingenkinderen en hun ouders in de gezinslocaties en gezinsgevangenis worden de Rechten van het Kind dagelijks geschonden.  Kinderen worden vaak overgeplaatst naar nieuwe locaties waardoor ze al hun vastigheid en vrienden kwijtraken en waardoor ze vaak tijd missen op school. Daarnaast is het zeer schadelijk voor de ontwikkeling van de kinderen dat zij jarenlang in permanente angst leven om uitgezet te worden naar een land dat zij niet of nauwelijks kennen, al helemaal als de uitzetting na 5 jaar plaatsvindt. Dat blijkt ook uit talloze onderzoeken en publicaties van experts en academici.

Geen Kind aan de Kant!

GEEN KIND AAN DE KANT zet zich samen met de vluchtelingenkinderen, hun ouders en tal van organisaties in voor:

  • een onvoorwaardelijk Kinderpardon voor hier gewortelde kinderen
  • het stoppen van politieinvallen in de gezinslocaties en de daarop volgende opsluiting en uitzetting

 

 

Op deze website kan je meer informatie vinden over