Liedje van T, 9 jaar

T, 9 jaar, bedacht én zong zelf een liedje over hoe zij zich voelt als kind in een gezinslocatie: