Motie versoepelen meewerkcriterium

De Motie

Voorgesteld 28 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel aanvragers niet in aanmerking komen voor de buitenschuldregeling doordat het meewerkcriterium veelal wordt tegengeworpen en dat ook het ACVZ heeft geconstateerd dat niet altijd duidelijk is welke handelingen vreemdelingen moeten verrichten om mee te werken aan hun vertrekplicht;

verzoekt de regering, het meewerkcriterium nader te specificeren en te versoepelen zodat vreemdelingen die daadwerkelijk meewerken, maar zonder eigen toedoen, bijvoorbeeld door weigering van het land van herkomst, alsnog in aanmerking kunnen komen voor de buitenschuldregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Voortman

Stemuitslag

Motie verworpen

28062016herbeoordelenkinderpardon-stemuitslag