Deportatie Familie Zarifi naar Afghanistan

Op 18 juli is de familie Zarifi opgehaald uit Gezinslocatie Emmen om gedeporteerd te worden naar Afghanistan. De familie bestaat uit moeder, vader, Zara (8), Mohammed (12) en Ali (14). De moeder heeft ernstige hartklachten en psychoses waarvoor zij medicatie nodig heeft die in Afghanistan niet beschikbaar is.

Continue reading “Deportatie Familie Zarifi naar Afghanistan”

Gemengde gevoelens: na de razzia in Burgum

Dinsdag 5 juli plaatsten wij op onze Facebook-pagina een opname van een van de vele razzia’s die plaatsvinden in Nederlandse gezinslocaties. Het betrof een politie-inval in de gezinslocatie in Burgum, waar een man, een vrouw en hun veertienjarige dochter, allen afkomstig uit Afghanistan weggesleept werden om gedeporteerd te worden.

Continue reading “Gemengde gevoelens: na de razzia in Burgum”