Hel voor kinderen, in VS en in Nederland

Het beleid van Trump om kinderen van migranten te scheiden van hun ouders, wekt grote verontwaardiging, Die verontwaardiging is volledig terecht, en hoort ook tot felle actie tegen dit beleid te leiden. Kinderen stop je niet in kooien. Kinderen scheur je niet los van hun ouders. Kinderen behandel je zo niet, en voor deze schending van kinderrechten is geen enkel excuus.

Trump en zijn functionarissen beweren dat de ouders vervolgd moeten worden omdat ze illegaal het land proberen binnen te komen. Omdat kinderen officieel niet gevangen gezet mogen worden, maken agenten ze los van hun ouders en… zetten ze apart gevangen. In kooien dus, of in tenten in de Texaanse hitte. Trump en zijn medeplichtigen willen hier best een eind aan maken: door de wet te veranderen zodat kinderen sámen met hun ouders gevangen gezet mogen worden. Maar dat is natuurlijk de oplossing niet. Mensen die proberen de VS binnen te komen op zoek naar iets minder ellende, ene iets beter leven, horen niet te worden vervolgd, niet te worden gestraft, niet te worden opgesloten. De kinderen niet, en de ouders evenmin, en al die anderen ook niet.

De verontwaardiging is dus goed. Maar ze mag een stukje dichterbij komen. In Nederland stoppen autoriteiten vluchtelingenkinderen niet in kooien en niet in tenten. Maar ze sluiten kinderen en hun ouders wel op, om ze te kunnen deporteren naar een vaak hoogst onveilige situatie. Nederland kent zogeheten gezinslocaties: asielzoekerscentra waar gezinnen met kinderen zitten. Formeel geen gevangenissen, maar de beperkingen zijn zodanig dat het er toch wel heel veel van weg heeft. En met ijzeren regelmaat vallen politieagenten zo’n centrum binnen, slepen een gezin weg, voert zo’n gezin af naar kamp Zeist vanwaar de daadwerkelijke uitzetting vervolgens plaatsvindt. En waar we in de VS tenminste nog beelden van kinderen en kooien te zien krijgen, daar zien we van deze deportaties in Nederland doorgaans helemaal niets. En ook deze gezinnen hebben niets gedaan dat zo ’n hardvochtige behandeling, afgerond met wrede deportatie, rechtvaardigt. Elders op deze website vindt je informatie over hoe dit allemaal in elkaar zit.

En nu, terwijl we ons dus zo terecht druk maken over de beschamende gang van zaken in de VS, stemt de Tweede Kamer in Nederland over… het opsluiten van vluchtelingenkinderen. GroenLinks had er twee moties over ingediend. Geen van beide moties werden aangenomen 1). De meerderheid van de Tweede Kamer accepteert dus het gevangen zetten van vluchtelingenkinderen. De exacte manier waarop Nederland kinderen van vluchtelingen in de verdrukking doet komen, wijkt op onderdelen af van die van Trump. Maar zolang Nederland officieel kinderen gevangen zet die niets anders misdreven hebben dan dat ze geen verblijfspapieren hebben die door de Staat der Nederlanden geldig worden gevonden, zijn de tranen die een Rutte plengt over de kinderen in kooien in de VS voornamelijk krokodillentranen.

Noot: zie “Tweede Kamer stemt tegen afshcaffing gevangenschap asielkinderen”, Joop, 19 juni 2018, https://joop.bnnvara.nl/nieuws/tweede-kamer-stemt-tegen-afschaffing-gevangenschap-asielkinderen