Uitzetting Lili en Howick 8 september 2018

De twee kinderen, Lili en Howick, wiens moeder vorig jaar in augustus zonder haar kinderen is gedeporteerd naar Armenië, worden 8 september 2018 als nog uitgezet. Op 24 augustus 2018 heeft de Raad van State besloten dat Mark Harbers in zijn gelijk staat: hij hoeft hen geen asielvergunning te geven. Zondag 2 september zijn zij opnieuw ondergedoken om te voorkomen dat zij op een vliegtuig worden gezet naar een land dat zij niet kennen.

Van alle kanten wordt gesproken van kinderrechtenschendingen, waaronder door de Beroepsvereniging Nederlandse Psychologen (NIP).

Update 8 september: Vannacht zijn Lili en Howick weggelopen van hun pleeggezin. Het is onbekend waar zij nu verblijven en of zij veilig zijn. Later op de dag heeft de politie opgeroepen om hen te helpen zoeken onder het mom van ‘voor hun eigen veiligheid’. Gelukkig werkten veel mensen daar niet aan mee. In de middag heeft Mark Harbers (staatssecretaris) alsnog besloten zijn discretionaire bevoegdheid in te zetten. Lili en Howick mogen blijven! Het verzoek voor gezinshereniging is ingediend en hopelijk komt ook Armina snel naar Nederland.

De situatie

Lili en Howick zijn geboren in Rusland nadat de moeder Armenië was ontvlucht. 9 jaar geleden kwamen zij naar Nederland, Lili was toen 2 en Howick 3. Na een lange asielprocedure is in augustus 2017 besloten om het gezin als nog uit te zetten naar Armenië. Een land dat zij niet kennen. Een land waar de moeder geen familie meer heeft en vrijwel geen mogelijkheid heeft om te overleven. Zij hebben zich geworteld in Nederland na al die jaren, hebben hier hun vriendjes en vriendinnetjes, school en sport. Ondanks het oordeel van pedagogen dat het onverantwoord is om kinderen uit hun omgeving weg te trekken na 5 jaar, en ondanks het Kinderpardon dat om die reden is ingesteld, oordeelde de rechter dat het gezin toch uitgezet mocht worden. Weer is hiervoor de reden van “onvoldoende meewerken aan terugkeer” gegeven.

De moeder van de twee kinderen, Armina, woont ondertussen een jaar in Armenië. Zij is de wanhoop nabij, want zij heeft geen inkomen, werk en nog maar net een dak boven haar hoofd. De twee kinderen zullen daarom tot hun 18e naar een weeshuis moeten, omdat moeder niet voor hen kan zorgen. In Armenië zijn de omstandigheden in weeshuizen erbarmelijk.

Leer meer over de aanloop hier naartoe hier.

De uitspraak

Vrijdag 24 augustus 2018

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hoefde de Armeense kinderen Lili en Howick geen asielvergunning te verlenen. Daarom moeten de kinderen Nederland verlaten. Als zij dat niet zelf doen, dan mag de staatssecretaris hen uitzetten naar Armenië. Daarbij is van belang dat de staatssecretaris met de autoriteiten en hulporganisaties in Armenië afspraken heeft gemaakt over de opvang van de kinderen. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (24 augustus 2018) beslist.

De kinderen hebben geen recht op een asielvergunning in Nederland. Zij kunnen deze alleen krijgen als zij moeten vrezen voor vervolging of voor ernstige schade door de autoriteiten in Armenië. Die vrees is er niet. Daarnaast komen zij in Armenië ook om andere redenen niet in een mensonterende situatie terecht. De Armeense autoriteiten trekken zich het lot van de kinderen aan en hulporganisaties in Armenië zorgen na terugkeer voor opvang, als dat nodig is.

Het probleem is: de Armeense autoriteiten hebben niet de middelen om de kinderen opvang en ondersteuning te bieden die nodig is. Defence for Children heeft een rapport geschreven waaruit dit duidelijker blijkt dan wij hier onder woorden kunnen brengen.

De volledige uitspraak is hier te lezen.

Reacties

Lili en Howick zijn geraakt door deze uitspraak. Bij verschillende televisieprogramma’s en op de radio worden zij nu gevraagd te reageren op de uitspraak.

Bijvoorbeeld bij Laat op Een van de NPO.

Verschillende politici spreken schande, Bekende Nederlanders twitteren erop los en ook de Beroepsvereniging Nederlandse Psychologen (NIP) spreekt van een schending van het VN kinderrechtenverdrag.

Sinan Can:

Peter R. de Vries:

Advocaat Scholtes:

 

 

Ruben van der Meer:

Rabbijn Lody van den Kamp:

Protest

De Goede Zaak heeft een e-mail campagne opgezet waarbij mensen gemakkelijk een e-mail kunnen sturen aan de staatssecretaris om hem op te roepen dit kille besluit te herzien. De e-mail is al zo’n 20.000 keer verstuurd. De mailboxen van verschillende politieke partijen zitten vol en er kunnen geen e-mails meer bij.

In Kampen vond op zondag 26 augustus een stil protest plaats tegen de uitzetting.

Op 31 augustus, met nog 8 dagen te gaan voor zij worden gedeporteerd, schrijven Lili en Howick een brief aan de staatssecretaris, aan Mark Rutte, aan Koning Willem Alexander en aan Koningin Maxima. De kinderen van de koning en koningin zijn ongeveer even oud als Lili en Howick. De staatssecretaris en Rutte handelen in naam van de koning en koningin, hoe kunnen zij dit beleid dan tolereren?

In het weekend van 1 op 2 september zijn Lili en Howick opnieuw ondergedoken. Dit om te voorkomen dat zij op het vliegtuig worden gezet naar een land waar zij niet veilig zijn. Wij vinden het ontzettend goed dat zij deze stap hebben gewaagd, maar verschrikkelijk dat Nederland weer verlaagd is tot een situatie waarin mensen moeten onderduiken om hun veiligheid te garanderen.